OM VÅR SPILLSIDE

Introduksjon

Velkommen til Bestelisten.com-nettstedet og -tjenesten. Disse bruksvilkårene for tjenesten er en lovlig kontrakt mellom deg, en individuell bruker eller en enkelt enhet, og Bestelisten.com. angående din bruk av tjenesten. Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i disse bruksvilkårene. Det er ditt ansvar å gjennomgå den nyeste versjonen av disse bruksvilkårene ofte og holde deg informert om eventuelle endringer i den. Du samtykker i at din fortsatte bruk av tjenesten etter at slike endringer er publisert i tjenesten, skal utgjøre din aksept av slike reviderte bruksvilkår.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er hos vår tjeneste eller en tredjepartstjeneste.

Bestelisten.com er et gratis spillnettsted der brukere kan spille uten risiko siden brukeren ikke satser penger. Bruken av nettstedet er regulert av vilkårene nedenfor. Det er ingen reelle spill involvert, og nettstedet er laget kun for underholdningsformål.

Beskrivelse av tjenesten

Bestelisten.com er et gratis nettspill der spillere kan spille spill, men uten risikoen som følger med gambling. Alt spill som gjøres på dette nettstedet skjer med bruk av lekepenger og ikke ekte valuta. Ingen spillere eller brukere kan vinne eller tape penger mens de spiller på dette nettstedet. Eventuelle gevinster på dette nettstedet reflekterer ikke det virkelige resultatet du kan oppnå når du spiller på et kasino eller et tippeside der du bruker ekte penger. Alt spill på dette nettstedet gjøres kun for underholdningsformål, og dette vil ikke endre seg. Ingen penger kan gå tapt eller vunnes mens du spiller på Bestelisten.com.

Lisens til å bruke tjenesten

I henhold til disse bruksvilkårene gir vi deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke tjenesten til personlig bruk. Din rett til å bruke tjenesten er begrenset av vilkårene i disse bruksvilkårene. Med unntak av denne lisensen som er gitt til deg, beholder vi alle rettigheter, eiendeler og interesser i og til tjenesten, inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter. Tjenesten er beskyttet av gjeldende immaterielle lover, inkludert USAs copyright-lov og internasjonale avtaler.

Tilgang til tjenesten

Vi gir deg ikke utstyret for å få tilgang til tjenesten. Du er ansvarlig for alle avgifter som tredjeparter tar for å få tilgang til tjenesten (f.eks. Gebyrer fra internettleverandører). Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte, midlertidig eller permanent, hele eller deler av tjenesten uten varsel. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller avvikling av tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller innføre avgifter for tilgang til og bruk av tjenesten. For å kunne bruke tjenesten, må du være myndighetsalder i din jurisdiksjon og være i stand til og kompetent til å inngå vilkårene, vilkårene, forpliktelsene, bekreftelsene, representasjonene og garantiene som er angitt i disse vilkårene, og å overholde og overholde disse Vilkår.

Ved å laste ned, installere eller på annen måte bruke tjenesten, erklærer du at du oppfyller kravene i denne delen. I alle fall bekrefter du at du er over 18 år, da tjenesten ikke er ment for de under 18 år.

Fra tid til annen kan vi bruke oppgraderinger, oppdateringer, feilrettinger eller annet vedlikehold på tjenesten. Noen funksjoner eller alle funksjonene i tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig under vedlikehold.

Oppsigelse av tjenesten

Oppsigelse av Bestelisten.com. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å begrense, suspendere eller avslutte tilgangen til tjenesten når som helst, av hvilken som helst eller ingen grunn, med eller uten forhåndsvarsel og uten ansvar.

Oppsigelse av bruker. Du kan avslutte bruken av tjenesten når som helst.

Hvis Bestelisten.com slutter å tilby tjenesten til deg fordi du gjentatte ganger eller grovt bryter disse bruksvilkårene, kan Bestelisten.com ta tiltak for å forhindre at du fortsetter å bruke tjenesten, inkludert blokkering av IP-adressen din.

Bruk begrensninger

Tjenesten kontrolleres og vert i Sverige. Du må overholde alle gjeldende lover når du bruker tjenesten. Bestelisten.com gir ingen påstander om at tjenesten er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder. Hvis du bruker eller bruker tjenesten fra andre jurisdiksjoner, gjør du det på egen risiko, og du er ansvarlig for overholdelse av alle gjeldende lokale lover.

Lenker og tredjepartsinnhold

Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts produkter, tjenester og nettsteder. Vi utøver ingen kontroll over slike tredjepartsprodukter, tjenester og nettsteder, og vi er ikke ansvarlige for ytelsen deres, støtter ikke dem, og er ikke ansvarlige eller ansvarlige for noe innhold, reklame eller annet materiale tilgjengelig gjennom tredjepartsprodukter, tjenester og nettsteder. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige, direkte eller indirekte, for skader eller tap som er forårsaket av deg ved bruk av eller avhengighet av varer eller tjenester som er tilgjengelige gjennom tredjeparts produkter, tjenester og nettsteder.

Tilgang og bruk av tredjepartsprodukter, tjenester eller nettsteder, inkludert informasjon, materiale, produkter og tjenester på eller tilgjengelig gjennom tredjepartsprodukter, tjenester eller nettsteder, er bare på egen risiko.

Passord

Hvis du registrerer deg, blir du bedt om å oppgi passord. Du samtykker i at du er helt ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt, og godtar å umiddelbart varsle Bestelisten.com hvis passordet er tapt, stjålet, avslørt til en uautorisert tredjepart, eller på annen måte kan ha blitt kompromittert. Du samtykker i at du er helt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din, enten du er personen som foretar slike aktiviteter eller ikke.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten og innholdet er på egen risiko. Tjenesten og innholdet leveres på basis av "som det er" og "som tilgjengelig". I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver selskapet uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av tjenesten eller innholdet, og du stoler på tjenesten og innholdet på egen risiko.

Skadesløsholdelse

Du skadesløsholder og holder Bestelisten.com, og dets morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, og offiserene, styremedlemmer, agenter, ansatte og representanter for noen av dem, ufarlig fra alle krav, tap, forpliktelser, kostnader, skader, forpliktelser og utgifter (inkludert advokatgebyrer) forårsaket av din bruk eller misbruk av tjenesten eller innholdet, ditt brudd på disse bruksvilkårene, ditt brudd på tredjeparts rettigheter gjennom bruk av tjenesten eller innholdet, inkludert krav om at noe innhold krenker eller krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter, eller enhver uautorisert bruk av kontoen din som ikke er forårsaket av Bestelisten.com

Oppdateringer av disse bruksvilkårene

Vi kan av og til oppdatere tjenesten og disse bruksvilkårene. Når vi gjør det, vil vi revidere den 'sist oppdaterte' datoen i disse bruksvilkårene. Du bør sjekke tjenesten og disse bruksvilkårene ofte for å se nylige endringer. Din fortsatte bruk av tjenesten etter slike endringer vil være underlagt gjeldende vilkår for bruk. Denne versjonen av disse bruksvilkårene skal erstatte alle tidligere versjoner.